woensdag 23 september 2009

Social recruiting event #sre09

Dinsdag 22 september vond in Seats2meet (Utrecht CS) een seminar over social recruitment plaats.
Een aantal stellingen en trends werden gepresenteerd die de goede verstaander een mooie brain cracker geeft hoe hij/zij in dienst/product succesvoller kan aanbieden. In de zaal corporate recruiters, bureau recruiters en adviseurs/technologieleveranciers.

Jacco Valkenberg benoemde relaties, snelheid en kwaliteit. Daar gaat het om bij social recruitment.
Zichtbare trends: Traditionele media hebben hun leidende positie verloren bij nieuwe generatie, kandidaten reageren steeds minder uit eigen beweging op vacatures, we is weinig ruimte voor werkgever om de werkelijkheid mooier voor te stellen dan deze is. Deze trends werden door latere sprekers ook genoemd.

Al deze punten zijn eigenlijk een verkoopargument om referral (viavia werving) actiever op te zetten binnen organisaties. Viavia gebeurt steeds meer op online communities, je wordt gevraagd en jouw vriend/vriendin vertelt je consciƫntieus wat je kunt verwachten van je mogelijk nieuwe werkgever. Waarom gebruikt nog niet iedere organisatie TalentTracker ;)

De constatering van Ewout Bolhuis van Deloitte was dat twitter en hyves voor hen vooral imago (waarde) opleveren dan kandidaten. Maar dat dit in de toekomst natuurlijk kan veranderen.
Sailliant was dat Deloitte HQ niet blij is met de losgeslagen innovatiewoede van de Nederlandse recruitment tak. Het gaat voorbij aan corporate afspraken, maar ze zien wel (met lede ogen) dat er interessante ontwikkelingen zijn.

De belangrijkste overweging bij het inzetten van social media is: keuzes maken, waar zit je doelgroep. Zo had Deloitte verrassend genoeg ervoor gekozen om niet met Facebook te beginnen, maar met Hyves en Twitter.

Leon Willemsens (40 jaar -/- 1 dag) en Jeroen Kneppers hadden een snelle, praktische en boeiende presentatie over meten=weten.
Leon schetst de verandering van sollicitatiegedrag in de afgelopen 20 jaar. De tijd/inspanning die een sollicitant doet om te solliciteren wordt kleiner en kleiner (van motivatiebrief en CV naar url van het LinkedIn profiel). Terwijl de inspanning van het bedrijf hierdoor alleen maar groter wordt (selectie kost veel tijd).

Er wordt door Superjob (Dirk v/d Broek cs) scherp gemeten waar kandidaten vandaan komen.
Meten waar kandidaten vandaan komen. Bij ons bv email, hyves, etc

Jeroen benadrukte dat je als bedrijf vooral moet luisteren, er wordt al over je gesproken. Gebruik de inzet van ‘peers’ om te modereren en contact te leggen met kandidaten. Een mooie case was die van het DC in Sassenheim waar de medewerkers zelf een Hyve hadden opgezet om nieuwe mensen te werven. Een meisje werd benaderd en reageerde positief: ‘ik heb al een baan bij AH, maar ken wel een vriendin die interesse heeft’. Een dergelijke reactie krijg je niet zo snel als je mensen direct vanuit recruitment benadert.

Nieuwe online ontwikkelingen als Hyvertenties (alles is meetbaar: views, kliks, etc) en SproutBuilder widgets die boodschappen getarget op Hyves en andere communities tonen kosten weinig geld.
Verder werd de mythe Hyves is van kinderen ontkracht. De sterkst groeiende groep is momenteel 50+. De percentielen 20-30 en 30-40 nemen 48% van de populatie (9 miljoen) voor hun rekening.

Geen opmerkingen: