maandag 14 december 2009

Naar de rechtbank

Vandaag mijn eerst zitting meegemaakt bij een rechtbank. De reden: mijn bezwaar tegen de vastgestelde WOZ waarde van onze woning uit 2005. In dat jaar hebben we het huis ook gekocht en de onderschatting die we bij de aankoop hebben gemaakt is de verkeersdruk voor de deur. In plaats van een rustige erfontsluitingsweg met 30km raast het verkeer er vrolijk met 50km+ voorbij, inclusief sluipverkeer dat de files op de A1 probeert te mijden.

Het was een korte zitting waarin ik (waarschijnlijk) in het ongelijk wordt gesteld.
Als ik de argumenten op voorhand had geweten had het niet tot een zitting hoeven komen.
De hoge raad heeft immers in 2000 al eens beslist dat wanneer de peildatum WOZ in de buurt van de aankoopdatum ligt, de aankoopprijs wordt gezien als een marktconforme prijs. De rechter vroeg mij als eerste hoe ik de woning had gekocht, omdat ik niet ben voorgelogen, maar zelf het verkeer heb onderschat, wordt ik gehouden aan de door mij betaalde prijs.

Op die manier wordt je dus dubbel gepakt: eerst betaal je teveel voor je woning.
En als je daarachter komt en bezwaar maakt tegen een opgelegde WOZ zegt de rechter dat je dan maar beter had moeten onderhandelen. Bijzondere gang van zaken als je het mij vraagt.

Tegelijkertijd wees de rechter op de mogelijkheid om bij het betwisten van de WOZ waarde eerst bij de gemeente om verhaal te gaan. Deze route was mij niet duidelijk gebleken uit de communicatie door de gemeente zelf, vandaar dat dit beroep rechtstreeks naar de rechter is gegaan.

Anyway, inmiddels is de aankoopdatum een aantal jaar verstreken en moet bij de nieuwe WOZ bepalingen gekeken worden naar woningen in de buurt, ik ben benieuwd!

dinsdag 8 december 2009

dutch media hub

Afgelopen week kwam collega George Freriks op de Amsterdamse televisie met het iMMovator project Dutch Media Hub. Een digitaal Schiphol dat allerlei de distibutie van content moet handelen Europa in en waarop allerlei lokale bedrijven aanvullenden diensten kunnen aanbieden.

Arbeidsmarkt: verbetering of verslechtering?

Hoewel de week pas kort is toch al twee belangwekkende berichten over de arbeidsmarkt. Manpower verklaart dat zij komend kwartaal een verslechtering van de arbeidsmarkt zien op basis van interviews met bedrijven. Met name de industrie verwacht eerder mensen te moeten ontslaan dan te kunnen vasthouden. Dit is in lijn met de eerdere analyse dat bedrijven hun medewerkers zo lang mogelijk vast proberen te houden omdat ze een terugkerende krapte verwachten. Deze strategie kunnen ze natuurlijk niet eeuwig vol houden in tijden van recessie en als de recessie langer blijkt te duren dan verwacht, dan moeten toch maatregelen genomen worden.

Vandaag kwam ook Monster met de maandindex over november. Hier weinig groei, maar Monster heeft het wel over stabilisatie op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit een aantal sectoren waar de krimp in het aantal online gepubliceerde vacatures is afgenomen.

Op beide persberichten van natuurlijk het één en ander af te dingen. Manpower komt tot haar conclusies door 750 bedrijven te peilen, aangenomen kan worden dat grote bedrijven hierin oververtegenwoordigd zijn. De motor van de economie is toch vaak het MKB en dat is minder zichtbaar.

Bij de Monsterindex moet altijd rekening worden gehouden met het feit dat het maar beperkt meet: namelijk online vacaturebanken. Het belang van vacaturebanken stond al onder druk voor de crisis in 2008 losbarste en bedrijven vinden steeds meer andere kanalen waaruit medewerkers instromen. Denk daarbij aan de eigen werkenbij website, sociale netwerken en referral recruitment.

Verder wordt in de algemene cijfers nogal eens buiten beschouwing gelaten dat de Nederlandse arbeidsmarkt de afgelopen 3 jaar een enorme groei in freelancers (ZZP-ers) heeft laten zien. De 'werkloosheid' onder deze groep is slecht te meten en wordt ook niet gemeten. Als het werk aantrekt zal ook deze groep hier als eerste van profiteren. Deze flexibele schil zorgt ervoor dat krimp en groei van de werkgelegenheid en werkloosheid dus een vertraagd beeld geven.

zaterdag 5 december 2009

Referral recruitment in tijden van overvloed

Gisteren bij een zaken relatie een mooi voorbeeld gehoord wat de huidige economische situatie voor een recruitment afdeling kan betekenen.
Op een generieke vacature waarvoor geen bijzondere opleiding of werkervaring werd gevraagd, kwamen - nadat de functie een paar dagen op een externe jobportal was geplaatst - meer dan 200 reacties. Op dat moment wil je als recruitment toch de beste kandidaat voor de functie vinden, tegelijkertijd is het onmogelijk om alle 200+ reacties inhoudelijk te gaan beoordelen en sollicitatiegesprekken mee aan te gaan. Het gevolg is dat de afdeling recruitment heel veel tijd gaat spenderen aan het invullen van een niet cruciale functie binnen de organisatie.

Dit pleit voor het inzetten van referral recruitment. Bij een goed ingevoerd systeem, waarbij medewerkers beloond worden voor het vinden van nieuwe collega’s en er goede communicatie is over de afwijzingen van geintroduceerde relaties, ontstaat een kwalitatieve instroom van kandidaten.

Als de bovenstaande vacature via de eigen medewerkers was uitgezet, waren er misschien 10-20 reacties op de vacature gekomen. Veel minder dan de 200+, maar voor het grootste deel wel goed gekwalificeerd. De selectie kan daardoor sneller en goedkoper dan bij het open uitzetten van een vacature.

Kortom: niet alleen in een krappe arbeidsmarkt loont referral recruitment, ook bij een ruime arbeidsmarkt zijn er evidente voordelen bij het gebruik van TalentTracker.