dinsdag 8 december 2009

Arbeidsmarkt: verbetering of verslechtering?

Hoewel de week pas kort is toch al twee belangwekkende berichten over de arbeidsmarkt. Manpower verklaart dat zij komend kwartaal een verslechtering van de arbeidsmarkt zien op basis van interviews met bedrijven. Met name de industrie verwacht eerder mensen te moeten ontslaan dan te kunnen vasthouden. Dit is in lijn met de eerdere analyse dat bedrijven hun medewerkers zo lang mogelijk vast proberen te houden omdat ze een terugkerende krapte verwachten. Deze strategie kunnen ze natuurlijk niet eeuwig vol houden in tijden van recessie en als de recessie langer blijkt te duren dan verwacht, dan moeten toch maatregelen genomen worden.

Vandaag kwam ook Monster met de maandindex over november. Hier weinig groei, maar Monster heeft het wel over stabilisatie op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit een aantal sectoren waar de krimp in het aantal online gepubliceerde vacatures is afgenomen.

Op beide persberichten van natuurlijk het één en ander af te dingen. Manpower komt tot haar conclusies door 750 bedrijven te peilen, aangenomen kan worden dat grote bedrijven hierin oververtegenwoordigd zijn. De motor van de economie is toch vaak het MKB en dat is minder zichtbaar.

Bij de Monsterindex moet altijd rekening worden gehouden met het feit dat het maar beperkt meet: namelijk online vacaturebanken. Het belang van vacaturebanken stond al onder druk voor de crisis in 2008 losbarste en bedrijven vinden steeds meer andere kanalen waaruit medewerkers instromen. Denk daarbij aan de eigen werkenbij website, sociale netwerken en referral recruitment.

Verder wordt in de algemene cijfers nogal eens buiten beschouwing gelaten dat de Nederlandse arbeidsmarkt de afgelopen 3 jaar een enorme groei in freelancers (ZZP-ers) heeft laten zien. De 'werkloosheid' onder deze groep is slecht te meten en wordt ook niet gemeten. Als het werk aantrekt zal ook deze groep hier als eerste van profiteren. Deze flexibele schil zorgt ervoor dat krimp en groei van de werkgelegenheid en werkloosheid dus een vertraagd beeld geven.

Geen opmerkingen: