maandag 14 december 2009

Naar de rechtbank

Vandaag mijn eerst zitting meegemaakt bij een rechtbank. De reden: mijn bezwaar tegen de vastgestelde WOZ waarde van onze woning uit 2005. In dat jaar hebben we het huis ook gekocht en de onderschatting die we bij de aankoop hebben gemaakt is de verkeersdruk voor de deur. In plaats van een rustige erfontsluitingsweg met 30km raast het verkeer er vrolijk met 50km+ voorbij, inclusief sluipverkeer dat de files op de A1 probeert te mijden.

Het was een korte zitting waarin ik (waarschijnlijk) in het ongelijk wordt gesteld.
Als ik de argumenten op voorhand had geweten had het niet tot een zitting hoeven komen.
De hoge raad heeft immers in 2000 al eens beslist dat wanneer de peildatum WOZ in de buurt van de aankoopdatum ligt, de aankoopprijs wordt gezien als een marktconforme prijs. De rechter vroeg mij als eerste hoe ik de woning had gekocht, omdat ik niet ben voorgelogen, maar zelf het verkeer heb onderschat, wordt ik gehouden aan de door mij betaalde prijs.

Op die manier wordt je dus dubbel gepakt: eerst betaal je teveel voor je woning.
En als je daarachter komt en bezwaar maakt tegen een opgelegde WOZ zegt de rechter dat je dan maar beter had moeten onderhandelen. Bijzondere gang van zaken als je het mij vraagt.

Tegelijkertijd wees de rechter op de mogelijkheid om bij het betwisten van de WOZ waarde eerst bij de gemeente om verhaal te gaan. Deze route was mij niet duidelijk gebleken uit de communicatie door de gemeente zelf, vandaar dat dit beroep rechtstreeks naar de rechter is gegaan.

Anyway, inmiddels is de aankoopdatum een aantal jaar verstreken en moet bij de nieuwe WOZ bepalingen gekeken worden naar woningen in de buurt, ik ben benieuwd!

Geen opmerkingen: