dinsdag 8 juni 2010

Sociale netwerken op slot door lawine van shouts en messages

Onderstaand artikel is vorige week gepubliceerd op recruitmentmatters.

Afgelopen jaar heeft social media als distributie tool voor berichten (bij recruitment vooral vacatures) een enorme vlucht genomen. Voor recruiters een uitkomst want zij kunnen hun professionele netwerk direct bevragen en inzetten om mee te helpen zoeken naar geschikte kandidaten.

Zogenaamde ‘shouts’ – het (door-)sturen van berichten die door een groep mensen kan worden gelezen/gehoord – worden door steeds meer toepassingen enabled binnen de bekende sociale netwerken. Via Linkedin (statusupdates en groepen), via Hyves (wie-wat-waar), Twitter tweets en Facebook updates. Het gevolg is dat mensen steeds meer gaan filteren omdat het gros van de berichten niet relevant voor hen is. Er wordt op zijn best nog aan cherry picking gedaan.

Mensen ‘defrienden’ ook steeds meer ‘vervuilers’ met triviale berichten (ook Foursquare en Gowalla berichten zijn een bron van ergernis aan het worden. Op Facebook hoeft niet worden gedefriend, maar worden updates van relaties ‘verborgen’. Ik vermoed dat de gemiddelde netwerker al behoorlijk wat filters heeft opstaan. Overigens doe ik zelf ook mee met het bevuilen van ieders berichten stroom.

Het gevolg is dat de effectiviteit van deze berichten in hard tempo dezelfde kant op gaat als banners/advertisement, ze worden ‘letterlijk’ niet meer gezien. Marketing, als klassiek instrument voor twitter, is inmiddels al door verschillende mensen dood verklaard.

Een andere vorm van berichten zijn de messages, deze zijn meer gericht op één-op-één communicatie. Bij linkedin, facebook en Hyves heb je een inbox, bij twitter direct messages.
Echter ook hier kunnen privacy settings roet in het eten gaan gooien, zelfs binnen Facebook werken (jawel Marc). Daar kwam ik achter toen ik Jobvite share probeerde en bij de eerste de beste jobvite naar een vriend de melding kreeg dat de privacy settings het niet toestonden dat ik een berichtje zou versturen. Als je defriend (Facebook met privacy settings) of niet meer volgt (Twitter) kun je geen bericht meer sturen.

De Opta heeft vorig jaar wetgeving aangepast om ‘tell-a-friend’ te verschonen van spam. maar deze regel werkt in veel van de bedoelde berichten niet. En pijnlijk is dat de goeden onder de kwaden lijden, niet iedereen zal/kan op relatieniveau berichten filteren. Als jij consciëntieus en gericht mensen berichten stuurt, kunnen deze ondersneeuwen in de lawine van andere berichten.

In feite een vrij treurig stemmende observatie, al vermoed ik dat er nieuwe diensten komen en 'work-arounds' waardoor de dialoog op sociale netwerken niet helemaal vastloopt. Maar dat het gaat veranderen staat voor mij vast.

Geen opmerkingen: