donderdag 29 november 2007

Bedrijfsresultaat versus mensenrechten

Gisteren was ik te gast bij de lancering van een business game voor Nederlandse bedrijven over mensenrechten. De organisatie Aim for Human Rights heeft in samenwerking met een Zuid-Afrikaanse partner een spel ontwikkeld dat het midden houdt tussen Monopoly en een klassieke management game. Deze ‘business game’ is financieel mogelijk gemaakt door steun van de ASN bank.

Eén van de doelstellingen van Aim for Human Rights is het ontwikkelen en promoten van methoden om de effecten op mensenrechtensituaties meetbaar te maken. Dat dit niet alleen werk ten behoeve van overheden is, bewijst de business game. Die heeft als doel de bewustwording bij bedrijven te vergroten over de keuzes die iedereen heeft en de invloed die ze daarmee (in-)direct kunnen uitoefenen op lokale situaties. Dat bedrijven als Shell en Unilever in hun keten te maken hebben met partijen waar ethische kwesties voorkomen is evident. Maar ook midden- en kleinbedrijf kan te maken hebben met leveranciers of klanten uit landen waar mensenrechten maar ook gezondheid onder druk staan.

Het spel is bedoeld voor management, directie en ondernemers van bedrijven die internationaal opereren. Aim for Human Rights distribueert het spel niet alleen, ze kunnen ook als spelleider optreden. Dilemma’s waar je tijdens het spel voor komt te staan is bijvoorbeeld het wel/niet actief testen en begeleiden van medewerkers in landen waar Aids een groot probleem is. Maar ook of je zaken moet doen met een leverancier voor grondstoffen of halffabrikaten uit een land waar een burgeroorlog woedt.

Wat het spel inzichtelijk probeert te maken is dat een maatschappelijke houding niet op gespannen voet hoeft te staan met omzet, rendement en winst. Korte termijn beslissingen werken door op veel langere termijn in de bedrijfsvoering en het succes.

Er zijn weinig ondernemingen die los van economische bedrijfsdoelstellingen een maatschappelijke strategie zullen ontwikkelen. Het spel laat zien dat de maatschappelijke keuzes onderdeel zijn van de bedrijfsstrategie en ook op de lange termijn bijdragen aan de winstgevendheid van een organisatie.

Geen opmerkingen: