maandag 25 januari 2010

Steeds minder echte ondernemers volgens de Kvk

Vandaag las ik een verontrustend artikel in het FD.
De afgelopen jaren en zelfs de afgelopen maanden nog klonken positieve geluiden over de vele zelfstandigen (zzp-ers) die in Nederland de economie dynamisch en flexibel maakten.
Nu klinkt een ander geluid door: de echte ondernemer, iemand die werk creeert (meer dan alleen voor zichzelf) is een uitstervend ras. Nu was al bekend dat in Nederland relatief weinig snelle groeiers bestaan (bedrijven die de sprong van 20 naar 200 medewerkers maken), nu blijkt de vijver van de snelle groeiers ook nog op te drogen. Als deze cijfers en trends werkelijk kloppen is dit een verontrustend beeld. De economische positie van de BV Nederland komt dan snel in gevaar. Komt het door de verzorgingsstaat, het gemiddelde welvaartsniveau? Het uitsterven van de handelsgeest in ons? Is het financiele stelsel in Nederland teveel gericht op risico's mijden? Waarom nemen mensen geen risico's meer met kapitaal meer om te proberen van 3 dubbeltjes 30 dubbeltjes te maken?
Bij innovatiestimulering en ondernemerschap stimulering wordt gauw naar de overheid gekeken. De vraag is of het huidige kabinet daar wel focus aan kan geven. Ik denk dat branche organisaties en opleidingsinstituten moeten proberen heel snel meer aandacht te geven aan ondernemerschap. Misschien dat VWS Hogescholen en universiteiten kan belonen als zij meer incubators naar volwassen ondernemingen kunnen krijgen. Een prestatiebeloning op termijn dus.

Geen opmerkingen: